Program

Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, katerih cilj je izboljšanje življenjskega sloga s poudarkom na pozitivnem učinku na zdravje in dobro počutje udeležencev.

Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih in zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja.

Izvajanje animacijskih programov za promocijo športa v Ljubljani.
Posebno pozornost namenjamo mladim, starostnikom, invalidom in socialno ogroženim.
Izvajati animacijske preventivne programe za krepitev zdravja.
Izboljšati športno infrastrukturo slabše razvitih športnih klubov in društev.

povezava do programa

O nas

V združenju Šport za zdravje smo se odločili, da na letošnjih lokalnih volitvah za mestni svet mestne občine Ljubljana (MOL), nastopimo s svojo listo. Smo neodvisna lista aktivnih mladih ljudi, ki na lokalnih volitvah nastopa neobremenjena od strani državne politike. Od političnih strank se tako razlikujemo po tem, da nas ne zanimajo ideološke delitve, ki v družbi netijo prepire in slabo voljo. Želimo si biti glas vseh občank in občanov MOL, ne glede na njihov ideološki profil. Naš program temelji na stalnem in doslednem propagiranju dveh vrednot: športa in zdravja. Želimo si politične podpore, ker edino na ta način lahko sooblikujemo politiko na MOL in implementiramo zaveze, ki smo jih dali občankam in občanom. Borimo se za profesionalne športnike in rekreativce. Borimo se za to, da vse občanke in občani imajo dostop do osebnega zdravnika in zobozdravnika. V nedeljo 20. novembra pridite na volišča in obkrožite listo Šport za zdravje, ki kandidira pod zaporedno številko 2. Štel bo vsak glas! Ljubljana si to zasluži.
Lista za mestni svet MOL

Kontakt

STRANKA LISTA
ŠPORT ZA ZDRAVJE

Socialni mediji