Program

Spodbujati tiste celoletne programe športne rekreacije odraslih in starejših, katerih cilj je izboljšanje življenjskega sloga s poudarkom na pozitivnem učinku na zdravje in dobro počutje udeležencev.

Spodbujati izvedbo celoletnih programov, ki ponujajo pestro in kakovostno gibalno športno ponudbo v različnih športih in zagotavljajo trajnost do ljudi in do okolja.

Izvajanje animacijskih programov za promocijo športa v Ljubljani.

Posebno pozornost namenjamo mladim, starostnikom, invalidom in socialno ogroženim.

Izvajati animacijske preventivne programe za krepitev zdravja.

Izboljšati športno infrastrukturo slabše razvitih športnih klubov in društev.

povezava do programa